SAT

SAT er en test som universiteter i USA krever fra vidregående elever (enkelte skoler krever også for de som skal overføre fra et universitet til et annet). Grunnen til at de krever testen er for å se hvor bra en elev kommer til å klare seg på college. Jeg fikk selv en veldig dårlig score på min SAT, men får likevel bare A´s nå så syntes ikke selv det er en bra måte å vurdere elevene på.

Testen tas på ulike universiteter eller offentlig bygg rundt om i verden. Jeg tok min på UIO. Her er siden SAT for å melde seg opp. Testen koster penger og du må huske pass og annen dokumentasjon.

SAT er på engelsk og tester alt fra engelsk ferdigheter til matte. Du kan få kjøpt egene bøker for å øve noe jeg anbefaler deg å gjøre!  Jeg syntes testen var kjempe vanskelig, men jeg hadde jo heller ikke øvd da. Husk å ta testen tidelig i søknadsprosessen.

Forskjellen på ACT og SAT?

Noen universiteter krever ACT istede for SAT. Dette har mest med USA´s geografi å gjøre, statene i Nord krever ofte ACT, mens de i Sør krever SAT. Hør med skolen hvilke tester de krever.

Generelle tips og om hvordan jeg opplevde det:

I dag stod jeg opp klokken halv 7 for å komme meg inne til universitetet i Oslo. Der var det en del mennesker som skulle ta den sammen med meg, pluss noen andre som var standby (de som ikke har meldt seg opp til prøven kan møte opp og kanskje få ta den hvis det er plass). Vi ble fordelt inne i et stort auditorium og en dame leste opp en masse opplysninger og vi måtte underskrive på noen papirer om at vi ikke må dele spørsmålene på prøven med noen, så: nei, jeg kommer ikke til å fortelle noe om det.

Prøven var delt inn i 10 deler, hver del er enten matte, setnings oppbygning og leseforståelse, pluss en del hvor man skal skrive et essay. Hele testen er avkrysning med ca5 alternativer til hvert spørsmål. Det som er med testen er at den er ikke noe særlig vanskelig, men man får bare 25 min på hver del og det blir veldig lite med tid i og med at hver del inneholder ca 25 spørsmål sammen med en del tekst. jeg ga til slutt opp å lese alt og krysset random av på det som virket riktig. Matte delen var enklere enn forventet, mens lese delen var vanskelig! Hadde jeg hatt bedre tid hadde jeg sikkert gjort det mye bedre!
Tips!
1: Les: Les masse engelske bøker, gjerne de litt vanskelig. En del av oppgavene på prøven er å sette inn riktig ord i en setning, noe som er litt vanskelig når du aldri har hørt noen av dem!
2: 1x-3: gjør matte! gjør litt oppgaver om algebra og likninger. Det er også smart å kunne geometri! Matten var den lette delen, men det er en del lure oppgaver. Trodde flere ganger jeg hadde feil for noen av de var så enkle, men ikke la deg lure, du har nok riktig!
3: Skriv det: skriv engelsk, ikke bare skole engelsk, men skikkelig engelsk. Sett deg ned og skriv en hel oppgave om blomsten og bien på engelsk, da begynner du å nærme deg noe!
4: Tick-tack:  Ikke bruk for lang tid på hver oppgave, hopp heller rett til det du vet du kan med engang og gå heller tilbake hvis det er tid.
5: eliminer: er det en oppgave du ikke klarer og det er tid igjen, så eliminer de svarne det ikke kan være. Tilslutt vil du kanskje sitte igjen med et svar og noen ekstra poeng.
(Skrevet november 2009)

Recent Posts

thoughts of a senior

Its here: Your final year. You are now a senior. You have been praying for this day to come Graduatewhile you struggled yourself through endless midterms, all-nighters, group projects from hell, and finals, and now its finally here. But you no longer want this day to come.

The day you realize that your life cant evolve around costume parties, beer-pong, game days, and taking 6 shots and staying up all night to see if you can get your crush to actually notice you. This is the day when you have to begin figuring out your life.

Just a year ago, it all seamed so far away. But now your college goodbye is waiting at your doorsteps. Soon post-college life will come knocking, and hopefully it wont completely knock you down.

These last four years of your life has broken your heart, served you C´s on your tests, made you gain 10 pounds, had you fight with you best friends, (as a member of sorority: given you lots of social probations..), thrown up your last shot of fireball and the domino you just ate. These years have had you tumble and fall, but it has also made you rise each and every time.

You have learned that when you heart is broken nothing can cure it like a hug from a friend (or a few drinks and texts from your other crush). That professors are people and that they want you to succeed, and that the C´s you get can with a lot of hard work turn into A´s. The pounds you gained may have made you more self conscious, but lets be real no one wants to look like a stick skinny freshman either, so I am sure you look way better with those pounds on (otherwise there is always the gym and low carb). And your best-friend will forgive you: Cause you are best-friends and its gonna come a day when she is gonna want you to forgive her to. For the throw up and Dominos: you just have to learn that the last shot you get is always a waste of money .. and so is Dominos 2 am..

We stumble and we fall and look forward to the day we suddenly are gonna turn into sophisticated individuals who loves drinking wine and go to art shows, but when senior year suddenly approaches: We realize its happening too soon. We wanna continue having Dominos at 2 am.

People dont one day wake up and realize they are adult human beings that now has to pay bills other than college tuition, its a process. We slowly grow into these people, and we do it through those epic nights out and the falls we have in life. Each time we fall and college life knocks us down, we had the courage to get up and grow up from it so that we hopefully dont repeat the same mistakes (if not we make the same stupid mistake until we DO learn).

Learning is growing, and throughout your life you are gonna learn and therefore you are gonna grow. If you managed to stand up after a night of endless stupidity and broken hearts, then you can manage to stand up and face adult life each day for the rest of your life.

So when post graduation and adult life do come knocking just know that you are gonna be ready, not because you have done it before, but because college taught you endless times to get up and fight for yourself, your friends, your grades, and your dreams. Believe me: you are more prepared than you think.

If not, then Dominos is always there.

  1. Starting College: What You Should Invest Your Money In Leave a reply
  2. Sorority Initiation Leave a reply
  3. Life Leave a reply
  4. Best Memories of LA Leave a reply
  5. Moving back home? Leave a reply
  6. My house decoration Leave a reply
  7. A day in my sorority life Leave a reply
  8. Why did I really move to the states? Leave a reply
  9. Life of a sorority girl Leave a reply